خوش آمدید به

MyArtliner.com

بازدید‌کننده محترم،,
لطفاً دستگاه خود را برای دریافت 12 ماه گارانتی بیشتر به صورت رایگان ثبت کنید.

دیگر مزایای ثبت دستگاه:

  • - - بروزرسانی رایگان دستگاه
  • - - پشتیبانی رایگان دستگاه
  • - - آگاهی از تخفیف¬ها و پیشنهادهای ویژه
  • - - آگاهی از محصولات جدید

با تشکر
گروه ArtLiner™

شماره سریال دستگاه ArtLiner™ خود را ثبت کنید::

شماره سریال بر روی برچسب سفید رنگ کوچک پشت دستگاه نوشته شده است.

لطفاً با فشاردادن دکمه قرمز و یا شروع مجدد ادامه دهید.

ArtLiner™ Original Global Distribution Network

Find your local Official Distributor

ArtLiner® BeNeLux phone: +32 11/76 67 33
e-mail: info@artliner.be
website: www.artliner.be
ArtLiner® Italia phone: +39 392 081 6421
e-mail: info@artliner.it
website: www.artliner.it
ArtLiner® Romania phone: +40 723 139 134
e-mail: romania@artliner.eu
website: www.artliner.eu/ro
ArtLiner® España phone: +34 633 543 525
e-mail: info@artliner.es
website: www.artliner.es
ArtLiner® Turkey (Türkiye) phone: +90 532 442 00 03
e-mail: turkey@artliner.eu
website: www.artliner.eu/tr
ArtLiner® USA phone: +1 786 454 6127
e-mail: info@artliner.us
website: www.artliner.us
ArtLiner® International phone: +48 12 345 28 59
e-mail: info@artliner.eu
website: www.artliner.eu
ArtLiner® South Africa phone: +2 773 379 0147
e-mail: info@artliner.co.za
website: www.artliner.co.za
ArtLiner® Canada phone: +1 647 896 5274
e-mail: info@artliner.ca
website: www.artliner.ca